Autosalon Praha Průhonice

Novostavbu autosalonu pro prodej a servis osobních automobilů.
Investorsoukromý investor
Celková investice165 mil. Kč bez DPH

Stavba je realizována jako ocelová skeletová konstrukce založená na železobetonových patkách. Hlavní vstup do prodejní části se nachází uprostřed prosklené západní fasády. Vstupuje se do rozlehlého showroomu.

V prodejní části jsou sloupy z uzavřených profilů, showroom je překlenut příčně orientovanými vazníky. Servisní část má dvoulodní rámovou konstrukci zavětrovanou ztužidly přiznanými do interiéru. Střešní plášť je nesen trapézovými plechy na celý rozpon mezi hlavními vazníky. Opláštění fasád je tvořeno sendvičovými plechovými panely s IPN jádrem. Lehký obvodový plášť v prodejní části má hliníkovou samonosnou konstrukci na celý rozpon od podlahy ke stropu. Prosklení je čiré trojsklo s vysokou selektivitou a hodnotou celkové propustnosti sluneční energie. Horní polovina prosklené fasády je opatřena exteriérovými žaluziemi. Okna a dveře mají hliníkové rámy se zasklením trojsklem.

Autoři projektu:

  • Ing. Jiří Slánský, Ing. Arch. Jiří Bartoň, Ing. Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. Luboš Knor, Ing. Barbora Moreczová, Lukáš Diviš

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • studie, DUR, DSP, DPS, DSPS, IČ a AD, PD pro interiéry