Návštěvnické centrum a vyhlídková lávka obory v Lánech

Předmětem projektu je návrh přestavby stávající hospodářské budovy.

Budova se nachází v lesnickém areálu Nové Dvory, ležícím na severním okraji Lánské obory. Projekt se zaměřuje na návštěvnické centrum a návrh lávky která jej propojí přes výběh zvěře se stávající vyhlídkovou terasou.

Hlavní náplní návštěvnického centra bude muzejní expozice umístěná ve dvou horních patrech. V přízemí pak bude vstup a podpůrné provozy.

Lávka je navržena jako ladná křivka navazující na stávající vyhlídkovou terasu. Vprostřed se rozšiřuje do vyhlídky, prochází mezi stromy v sadu a plynule přechází do terasy před vstupem do návštěvnického centra. Lávkou bude výběh zároveň nově rozdělen na dvě části – severní pro černou zvěř a jižní pro vysokou zvěř.

Autoři projektu:

Ing. arch. Jiří Bartoň, Ing. arch. Iva Jirsová, Ing. Libor Truhelka

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Studie

Informace o projektu
Investor: Lesní správa Lány, p. o. kanceláře Prezidenta republiky ČR
Stupeň projektu: Studie