Novostavba budov domova s pečovatelskou službou

Novostavba budov domova s pečovatelskou službou.

Budovy jsou navrženy jako pasivní domky s mimořádně úspornou energetickou náročností, avšak s charakteristickými rysy šumavské, resp. lipenské architektury. Jedná se o soubor dvou bytových domů, kde každý je tvořen dvěma dvoupodlažními částmi.

Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný. Zastřešení objektu je provedeno dřevěnými sbíjenými vazníky se střešní krytinou s falcovaným plechem. Stěny průčelí budou opatřeny dřevěným palubkovým obkladem, pod kterým bude provětrávaná vrstva tepelné izolace z minerální vlny. Zdrojem tepla pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda ve vnitřním provedení umístěné v technické místnosti budovy. Prostory bytů budou větrány jednotkami určenými pro řízené větrání s rekuperací tepla. Každý byt bude mít samostatnou VZT jednotku, která bude osazena pod stropem v místnosti vstupné chodby. Čerstvý vzduch bude přiváděn do pobytových prostor bytu a odváděn v koupelnách, WC a v kuchyni v blízkosti varného místa. Sání čerstvého vzduchu je vedeno z fasády objektu. Čerstvý vzduch bude přiveden do VZT jednotky přes tlumič hluku z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii. Na sedlové střeše orientované na jihovýchod bude instalován bezbateriový fotovoltaický systém.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Martin Hrádek, Ing. arch. Martin Krupauer, Ing. Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. Luboš Knor, Ing. Barbora Moreczová, Ing. Eva Strečková, Ing. Daniela Kreisingerová

  • Studie a architektura: Atelier 8000, spol. s r.o.
  • Rozsah služeb Energy Benefit Centre: DUR, DSP, DPS, IČ, AD

Informace o projektu
Investor: Obec Loučovice
Předpokládaná investice: 41,5 mil. Kč bez DPH