Základní škola Dolní Újezd

Kompletní rekonstrukce areálu budov ZŠ s důrazem na snížení energetické náročnosti.

Zahrnuje zateplení vodorovných a svislých konstrukcí, výměnu výplňových otvorů za plastová a špaletová v historické budově. Součástí byla také rekonstrukce zdroje vytápění s přechodem na plynová teplená čerpadla země /voda a rovněž termický systém s vakuovými trubicovými kolektory o ploše 25,8 m2 na ohřev TV s přebytky využitými pro regeneraci zemních vrtů.

Náklady na všechna provedená opatření přesáhly částku 38 mil. Kč. Obec Dolní Újezd se podílela na realizaci projektu včetně rozsáhlé projektové přípravy a s tím spojené administrativy 43 % z celkových investičních nákladů. Zbývajících 57 % bylo hrazeno díky dotaci z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Provedenými opatřeními se podařilo snížit spotřebu energie o 70 %, což z hlediska rozpočtu obce představuje zajímavou úsporu 900 tis. Kč ročně (dle cen roku 2012). Vzhledem k rostoucím cenám energie se bude finanční úspora každým rokem zvyšovat.  S omezením spotřeby energie také významně souvisí i značné snížení produkce skleníkových plynů.

Dalším krokem modernizace ZŠ je instalace vzduchotechniky s rekuperací vzduchu a instalace fotovoltaického systému.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektové řízení
  • Projektová dokumentace zdrojové části vč. autorského dozoru
  • Zajištění a administrace dotace
  • Výběr zhotovitele

Informace o projektu
Investor: Obec Dolní Újezd
Předpokládaná investice: 46 mil. Kč
Dotace OPŽP: 21,8 mil. Kč