Rekonstrukce mateřské školy Sebranice u Litomyšle

Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v obci Sebranice u Litomyšle včetně zpevněných ploch a zahrady.

V rámci projektu bude vybudována nová jídelna, ložnice, šatna, zázemí pro zaměstnance, čtyři herny a kompletní rekonstrukce technického zařízení budovy.

Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynové tepelné čerpadlo o výkonu 18 kW, bivalentní zdroj (plynový kondenzační kotel) o výkonu 24 kW.

Budova je s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie hodnocena v klasifikační stupnici neobnovitelné energie jako „B“ - mimořádně úsporná.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „B“ - velmi úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. Jan Košner, Ph.D.; Ing. Michaela Náglová; Aleš Floryček; Miloš Lojda; Josef Sekan

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektová dokumentace pro společného povolení

Informace o projektu
Investor: Obec Sebranice
Předpokládaná investice: cca 35,0 mil. Kč bez DPH