Úřad práce ČR Pardubice - výstavba nové budovy

Projekt se skládá ze dvou objektů - Úřad práce a Školící středisko.

Oba objekty jsou administrativní budovy s nízkou energetickou náročností.

Budova Úřadu práce

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B – velmi úsporná

K dosáhnutí těchto hodnot bylo použito zateplení všech svislých i vodorovných konstrukcí a výplně otvorů s nízkým součinitelem prostupu tepla. Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda 4 chillerů s celkovým chladicím výkonem 325kW při teplotním spádu 7/12°C a venkovní teplotě 35°C. Celkový topný výkon je 260kW při teplotním spádu 45/38°C a venkovní teplotě -15°C. Jako záložní zdroj bude sloužit CZT a stávající teplovodní rozvod.

Budova Školícího střediska

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B – velmi úsporná

Objekty splňují požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

K dosáhnutí těchto hodnot bylo použito zateplení všech svislých i vodorovných konstrukcí a výplně otvorů s nízkým součinitelem prostupu tepla. Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda 2 chillerů s celkovým chladicím výkonem 325kW při teplotním spádu 7/12°C a venkovní teplotě 35°C. Celkový topný výkon je 260kW při teplotním spádu 45/38°C a venkovní teplotě -15°C. Jako záložní zdroj bude sloužit CZT a stávající teplovodní rozvod.

Autoři projektu:

Ing.arch. Macas, Ing.arch. Bazelová, Ing. Vladimír Fiedler, Ing. Josef Pirochta, Ing.arch Július Kovács

Informace o projektu
Investor: Úřad práce ČR Pardubice
Předpokládaná investice: 274,9 mil. Kč vč. DPH