Autosalon Praha Průhonice

Novostavba autosalonu určená k prodeji a servisování osobních automobilů.

Hlavní vstup do prodejní části budovy se nachází uprostřed prosklené západní fasády. Vstupuje se do rozlehlého showroomu. Stavba počítá s ocelovou skeletovou konstrukcí založenou na železobetonových patkách.

V prodejní části budou sloupy z uzavřených profilů, showroom bude překlenut příčně orientovanými vazníky. Servisní část bude mít dvoulodní rámovou konstrukci zavětrovanou ztužidly přiznanými do interiéru. Střešní plášť bude nesen trapézovými plechy na celý rozpon mezi hlavními vazníky. Tepelná izolace bude z desek minerální vaty a hydroizolace bude fóliová. Opláštění fasád bude tvořeno sendvičovými plechovými panely s IPN jádrem. Lehký obvodový plášť v prodejní části bude mít hliníkovou samonosnou konstrukci na celý rozpon od podlahy ke stropu. Prosklení bude čiré trojsklo s vysokou selektivitou a hodnotou celkové propustnosti sluneční energie. Horní polovina prosklené fasády bude opatřena exteriérovými žaluziemi. Okna a dveře budou mít hliníkové rámy se zasklením trojsklem.

Informace o projektu
Investor: soukromý investor
Předpokládaná investice: 60 mil. Kč bez DPH