Zelená úsporám

Program Zelená úsporám vyhlášený Statním fondem životního prostředí České republiky nahradil v našich službách podporu pro fyzické osoby, zároveň však poskytuje možnost čerpat dotaci pro veřejný sektor a podnikatele. Naše společnost nabízí komplexní služby pro všechny oblasti programu (A - zateplení, B – výstavba pasivních domů, C - zdroje vytápění)pro rodinné i bytové domy.

10. 8. 2009 proběhla změna podmínek pro čerpání dotace, cílem těchto změn bylo zpřístupnit dotaci menším investicím a finančně podpořit investice do inženýrských služeb, které jsou potřeba k vyřízení žádosti. Více zde.

Dne 29.10.2010 byl program Zelená úsporám dočasně pozastaven. Příjem žádostí by měl být dle oficiálního stanoviska SFŽP znovu otevřen k 1.2.2011. Více o tomto přerušení si můžete přečíst zde.

I v průběhu přerušení příjmu žádostí přijímáme objednávky na zpracování projektu. Žádosti zákazníků, kteří u nás zpracování podkladů pro podání žádosti objednají v průběhu přerušení programu, budou přednostně podány v prvních 14 dnech po obnoveném otevření programu.

Námi nabízené služby

  • Vypracování odborného posudku včetně energetického hodnocení budovy, zpracování projektové dokumentace, vyplnění krycích listů a kompletace podkladů pro podání žádosti.
  • Vyplnění žádosti a zastupování žadatele při jednání se SFŽ ČR a při vyřizování Vaší žádosti PŘED i PO realizaci úsporných opatření.

Postup při objednání našich služeb v období přerušení programu Zelená úsporám:

  1. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu kontaktních osob
  2. Obdržíte smlouvu na naše služby a tiskopisy dokumentů, které je potřeba vyplnit a podepsat případně nechat podpisy úředně ověřit
  3. Všechny dokumenty odešlete na naši adresu (Energy Benefit Centre o.p.s., Thákurova 531/4, 16000 Praha 6). Obálku označte nápisem ZELENÁ ÚSPORÁM.
  4. V období přerušení příjmu žádostí budou všechny Vaše dokumenty zkontrolovány, případně budete vyzváni k jejich doplnění.
  5. Na naší straně dojde ke zpracování všech částí dokumentace, která nebude pravděpodobně zasažena plánovanými změnami dotačního programu.
  6. Bezprostředně po vyhlášení nových podmínek pro poskytování podpory bude Vaše žádost dopracována a do 14 dní od opětovného otevření příjmu žádostí bude podána.
  7. Do e-mailu od nás dostanete potvrzení o podání Vaší žádosti s informacemi o dalším postupu v administraci žádosti.

Naše dosavadní úspěchy v podávání žádostí – Zelená úsporám:

Program Zelená úsporám, jeho upravená verze, začala hrát hlavní úlohu na českém trhu vlastně až po 17. 8. 2009. K 29. 10. 2010, kdy byl program Zelená úsporám pozastaven, jsme zabezpečili přípravu a podání 471 žádosti o dotaci na využití obnovitelných zdrojů energie pro 463 rodinných domů a 8 bytových domů. V oblasti snižování energetické náročnosti stávajících budov jsme podali celkem 62 žádostí na zateplení rodinných a 30 žádostí na zateplení bytových domů. V oblasti novostaveb v pasivním standardu jsme podali celkem 8 žádostí. Necelá polovina z celkového počtu 571 žádostí je již u konce schvalovacího procesu gestora programu Státního fondu životního prostředí ČR a část z našich klientů už své dotace obdržela.

Celkový přehled podaných žádostí a vyžádaných finančních prostředků:

RODINNÉ DOMY
Oblast podpory Počet podaných žádostí Výše dotace včetně podpory na projektovou přípravu
A – úspory energie na vytápění 62 15,6 mil. Kč
B – podpora staveb v pasivním energetickém standardu 8 2,3 mil. Kč
C – využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu TV 463 36,5 mil. Kč
BYTOVÉ DOMY
A – úspory energie na vytápění 30 63,7 mil. Kč
C – využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu TV 8 6,5 mil. Kč
celkem bylo úspěšně podáno 571 žádostí
vyžádali jsme dotaci v celkové výši 124,6 mil. Kč

V rámci "Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie", který předcházel programu Zelená úsporám, jsme v letech 2007-2009 zpracovali odborné posudky a žádosti o dotace pro 286 majitelů rodinných domů. Díky nám žadatelé získali podporu na investice do solárních soustav, kotlů na biomasu a tepelných čerpadel.