Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ, Obětí nacismu 16 a 18, Cheb

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. výměna původních výplní otvorů, vybourání a zazdění boletických panelů a zateplení obvodových stěn a plochých střech.

Investor: Město Cheb

GPS místa realizace: 50.0790122N, 12.3711144E

Celková investice: 9 787 865 Kč

Celková dotace: 6 364 638 Kč