Vedení společnosti

Ing. Miroslav Hořejší

předseda představenstva Ing. Miroslav Hořejší

Miroslav Hořejší vystudoval ČVUT, Fakultu strojní, obor Technika životního prostředí. Dlouhodobě se věnuje úsporám energií a internetovým technologiím ve spojení s oborem stavebnictví a technická zařízení budov. Svoji profesní kariéru začínal podnikáním v oblasti projektování, montáží a velkoobchodu s technickými zařízeními budov. Je jedním ze zakladatelů skupiny Energy Benefit Centre. Kromě působení v této skupině je v současné době jednatelem společnosti Topinfo s.r.o., která provozuje největší odborný internetový portál v oblasti stavebnictví, technických zařízení budov a úspor energií v České republice - TZB-info.

Ing. Libor Novák

místopředseda představenstva, ředitel společnosti Ing. Libor Novák

Libor Novák vystudoval ČVUT, Fakultu stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Dlouhodobě se věnuje oblasti životního prostředí, jeho expertní know-how je zaměřeno zejména na úspory energie a efektivní využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. V letech 2001 - 2006 pracoval na Státním fondu životního prostředí ČR, kde mimo jiné řídil krajská pracoviště a podílel se na přípravě Operačního programu životního prostředí. Od roku 2005 aktivně spolupracuje s internetovým portálem TZB-info. Je jedním ze zakladatelů skupiny Energy Benefit Centre, kterou řídí. Aktivně se věnuje zavedení značky Energy Houses.