Snížení energetické náročnosti sokolovny v Heřmanově Městci - rekonstrukce zdroje vytápění

Předmětem projektu je instalace nového zdroje tepla - absorpčního plynového tepelného čerpadla typu země/voda, které odebírat teplo ze 4 hlubinných vrtů. Dále byla provedena instalace nové nízkoteplotní otopné soustavy.

Investor: Město Heřmanův Městec

GPS místa realizace: 49.9471697N, 15.6677092E

Celková dotace: 2 092 430 Kč