Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická

Předmětem navržených opatření je zateplení svislých obvodových konstrukcí, Zateplení střech,Výměna otvorových výplní

Investor: Město Klatovy

GPS místa realizace: 49.3946681N, 13.2928075E