Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Komenského

Předmětem opatření je výměna výplní otvorů, zateplení fasády, zateplení stropů pod půdou, dále bude instalována nová nízkoteplotní otopná soustava s deskovými tělesy osazenými termoregulačními ventily s hlavicemi a instalace nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění – tepelného čerpadla vzduch/voda

Investor: Město Hořice

GPS místa realizace: 50.3674864N, 15.6324467E

Celková investice: 19 487 959 Kč

Celková dotace: 15 980 138 Kč