Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Česká Ves

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v obci Česká Ves. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Obec Česká Ves

GPS místa realizace: 50.2521475N, 17.2227769E

Celková investice: 13 961 556 Kč

Celková dotace: 9 478 100 Kč