Snížení energetické náročnosti objektu TSM Semily Jatecká č. p. 128, Semily

Předmětem navržených opatření je zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, instalace nového zdroje vytápění a dále bude insatlován 1 ks kotle na spalování pelet a 1 ks kotle na spalování kusového dřeva

Investor: Město Semily

GPS místa realizace: 50.6022528N, 15.3366436E