Snížení energetické náročnosti objektu Střediska volného času dětí a mládeže

Předměten navržených opatření je zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střech, a výměna otvorových výplní, dlále instalace TČ země/voda a otopné soustavy

Investor: Město Semily

GPS místa realizace: 50.6022528N, 15.3366436E