Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti Školního klubu v Rajhradu pomocí zateplení obálky budovy a výměny výplní otvorů

Investor: Město Rajhrad

GPS místa realizace: 49.0894761N, 16.6043542E

Celková investice: 7 028 467 Kč

Celková dotace: 2 492 994 Kč