Snížení energetické náročnosti objektu Domova důchodců Kolín

V rámci projektu dojde k následujícím úsporným opatřením: zateplení svislých obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, zateplení stropů, střech a dalších horizontálních ploch

Investor: Město Kolín

GPS místa realizace: 50.0287758N, 15.2010142E

Celková investice: 12 291 974 Kč

Celková dotace: 8 412 300 Kč