Snížení energetické náročnosti objektu budovy I a E nemocnice Příbram

Předmětem opatření je zateplení pavilonu E zateplení svislých obvodových konstrukcí + zateplení vodorovných konstrukcí + výměna otvorových výplní,zatepelní pavilonu I zateplení svislých obvodových konstrukcí + zateplení vodorovných konstrukcí + výměna otvorových výplní

Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

GPS místa realizace: 49.6729989N, 13.9899294E

Celková investice: 41 441 105 Kč

Celková dotace: 18 925 803 Kč