Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu č. p. 182 v Kamýku nad Vltavou

Předmětem navržených opatření je výměna výplní otvorů, zateplení fasády a stěny skladu, zateplení ploché střechy

Investor: Obec Kamýk nad Vltavou

GPS místa realizace: 49.6402828N, 14.2535117E

Celková investice: 3 189 231 Kč

Celková dotace: 1 835 568 Kč