Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice Blata

Předmětem navrhovaných opatření výměna výplní otvorů, zatepelní fasády, zatepelní střech, instalace tepelného čerpadla vzduch/voda a instalace otopné soustavy

Investor: Město Mělník

GPS místa realizace: 50.3525472N, 14.4749614E

Celková investice: 3 326 624 Kč

Celková dotace: 2 398 416 Kč