Snížení energetické náročnosti domu č.p. 19 v Doksech

Předmětem projektu je kompletní zateplení objektu – tj. výměna výplní otvorů, zateplení fasády a zateplení stěny ke skladu, zateplení stropů, zateplení podlah přilehlých k zemině a dále instalaci TRV na otopná tělesa a instalaci kondenzačního kotle včetně rekonstrukce a dobudování otopné soustavy.

Investor: Město Doksy

GPS místa realizace: 50.5639594N, 14.6555461E

Celková investice: 8 695 246 Kč

Celková dotace: 1 312 176 Kč