Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno instalace nového zdroje vytápění

Projekt spočíval v provedení nové nízkoteplotní otopné soustavy s deskovými tělesy osazenými termoregulačními ventily s hlavicemi a v instalaci nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění – tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Obec Kostelní Hlavno

GPS místa realizace: 50.2581519N, 14.6997300E

Celková investice: 3 612 185 Kč

Celková dotace: 2 845 656 Kč