Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kostelní Hlavno

Předmět projektu spočívá v provedení nové nízkoteplotní otopné soustavy s deskovými tělesy osazenými termoregulačními ventily s hlavicemi a v instalaci nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění – tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Obec Kostelní Hlavno

GPS místa realizace: 50.2581519N, 14.6997300E

Celková investice: 5 292 557 Kč

Celková dotace: 3 155 785 Kč