Snížení energetické náročnosti budovy OU v Počepicích

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na hnědé uhlí za nízkoemisní zdroj tepla spalující uhlí a dále zateplení fasády, střech a stropu k nevytápěným půdám, zateplení podlah k nevytápěnému suterénu, výměna výplní otvorů a rekonstrukce otopné soustavy a instalace TRV v obecním úřadě v Počepicích

Investor: OBEC POČEPICE

GPS místa realizace: 49.5957906N, 14.3817486E

Celková investice: 4 383 818 Kč

Celková dotace: 3 698 724 Kč