Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a kulturního domu v Sebranicích, instalace TČ vzduch/voda a solárních kolektorů

Předmětem opatření je provedení nové otopné soustavys TRV, instalace tepelných čerpadel vzduch/voda a instalace čtyř kusů solárních trubicových kolektorů pro předehřev TV

Investor: Obec Sebranice

GPS místa realizace: 49.7726911N, 16.2469956E

Celková investice: 3 661 968 Kč

Celková dotace: 2 529 586 Kč