Snížení energetické budovy Obecního úřadu Radvanec

Obsahem projektu je zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, zateplení střech a stropů pod střechou, zateplení podlahy nad suterénem . Dále je navržena výměna stávajícího kotle spalujícího hnědé uhlí za nízkoemisní kotel spalující hnědé uhlí.

Investor: Obec Radvanec

GPS místa realizace: 50.7542750N, 14.5926961E

Celková investice: 4 140 239 Kč

Celková dotace: 2 814 365 Kč