Snížení energetické budovy č.p. 128 (prodejna potravin) v obci Konětopy

Obsahem projektu je zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní a zateplení plochých střech. Dále je navržena instalace nové otopné soustavy výměna stávajícího kotle hnědé uhlí za kondenzační kotel spalující zemní plyn.

Investor: Obec Konětopy

GPS místa realizace: 50.2754147N, 14.6557239E

Celková investice: 2 663 556 Kč

Celková dotace: 2 034 000 Kč