SEN ZŠ Skála a objektu č.p. 891 (vila) v Kostelci nad Orlicí

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti budovy základní školy Skála a budovy školní družiny (vila). U budovy základní školy bude provedeno zateplení stropu nejvyššího podlaží, zateplení fasády, výměna dřevěných oken a dveří v kombinaci s instalací nového zdroje pro vytápění – plynového tepelného čerpadla země/voda a instalací solárního systému pro předehřev TV. U budovy školní družiny (vila) bude provedeno zateplení střech, zateplení fasád, zateplení stropu ke kotelně a výměnu původních oken a dveří v kombinaci s instalací nového účinnějšího zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV – plynového tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Město Kostelec nad Orlicí

GPS místa realizace: 50.1235600N, 16.2119367E