SEN základní a mateřské školy v obci Písečná

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu základní a mateřské školy v obci Písečná. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, stropu nad posledním podlažím a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Obec Písečná

GPS místa realizace: 49.5747739N, 18.7873753E

Celková investice: 1 649 936 Kč

Celková dotace: 1 089 989 Kč