SEN objektu zdravotního střediska v Jesenici

obsahem projektu je snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Jesenice. Předmětem navrhovaných úprav je zateplení obálky budovy včetně výměny výplní otvorů a instalace tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: OBEC JESENICE

GPS místa realizace: 49.9668919N, 14.5168103E