SEN objektu zdravotního střediska (budoucí Mateřské školy) v Jesenici

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Jesenici, které bude v budoucnu přestavěno a využíváno jako mateřská škola. Součástí projektu je realizace navrhovaných opatření - zateplení části obálky budovy (stará budova základní školy), výměna výplní otvorů, zateplení střechy a stropu 1.PP + výměna zdroje za tepelné čerpadlo a instalace nové otopné soustavy.

Investor: OBEC JESENICE

GPS místa realizace: 49.9668919N, 14.5168103E

Celková investice: 11 878 390 Kč

Celková dotace: 2 879 730 Kč