SEN objektu základní školy v obci Údlice

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti budovy základní školy v obci Údlice. Součástí projektu je komplexní zateplení obálky budovy (zateplení fasády, výměna výplní otvorů a zateplení střechy objektu a stropu 1.PP). Zároveň se zateplením bude realizována výměna zdroje tepla za nově instalované tepelná čerpadlo typu vzduch/voda.

Investor: Obec Údlice

GPS místa realizace: 50.4399097N, 13.4606053E

Celková investice: 11 598 775 Kč

Celková dotace: 6 153 308 Kč