SEN objektu obecního úřadu v obci Stará Ves

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu obecního úřadu v obci Stará Ves. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, stropu a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Obec Stará Ves

GPS místa realizace: 49.9588683N, 17.2365189E

Celková investice: 1 530 639 Kč

Celková dotace: 703 092 Kč