SEN objektu městského úřadu ve městě Pohořelice - objekty A a C

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu městského úřadu – objektů A a C ve městě Pohořelice. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy k instalačnímu kanálu a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Město Pohořelice

GPS místa realizace: 48.9765375N, 16.5139997E

Celková investice: 12 410 795 Kč

Celková dotace: 7 491 374 Kč