SEN objektu městského úřadu ve městě Pohořelice - objekt B

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu městského úřadu – objektu B ve městě Pohořelice. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, podlahy k instalačnímu kanálu a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Město Pohořelice

GPS místa realizace: 48.9765375N, 16.5139997E

Celková investice: 4 410 524 Kč

Celková dotace: 2 770 650 Kč