SEN objektu mateřské školy v obci Údlice

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Údlicích. Součástí navrhovaných popatření je komplexní zateplení obálky budovy (fasáda, stropní konstrukce, výměna výplní otvorů) a instalace tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Obec Údlice

GPS místa realizace: 50.4399097N, 13.4606053E

Celková investice: 4 040 400 Kč

Celková dotace: 2 105 806 Kč