SEN objektu kulturního domu v městysi Mikulovice

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu kulturního domu v Mikulovicích. Navržené stavební úpravy, zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů, zajistí hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu objektu.

Investor: Městys Mikulovice

GPS místa realizace: 48.9551061N, 16.0908219E

Celková investice: 3 542 660 Kč

Celková dotace: 1 179 872 Kč