SEN objektu fary v Hlinsku

Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, zateplení stropu pod půdou, provedení nové otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Římskokatolická farnost - děkanství Hlinsko