SEN Multifunkčního centra Trhová Kamenice

Obsahem projektu je zateplení svislých obvodových konstrukcí a výměna stávajících otvorových výplní. Dále je navržena rekonstrukce otopné soustavy a instalace nového zdroje tepelné energie, kotle na zemní plyn.

Investor: Městys Trhová Kamenice

GPS místa realizace: 49.7870203N, 15.8179178E