SEN budovy OU v Tuchlovicích

Jedná se o provedení stavebních úprav objektu OU Tuchlovice. Stavební úpravy zahrnují výměnu výplní otvorů , zateplení fasád, zateplení stropu pod půdou, zateplení podklad na terénu, instalace nové OS, osazeni TRV a nov. zdroje tepla.

Investor: Obec Tuchlovice

GPS místa realizace: 50.1390747N, 13.9922539E

Celková investice: 3 167 088 Kč

Celková dotace: 948 942 Kč