SEN budovy 1. Mateřské školy Jaroslava Šípka (č.p. 202) ve Stochově

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení fasády, výměna otvorových výplní a zateplení stropu s nevytápěným podkrovím a střechy v kombinaci s instalací TRV.

Investor: Město Stochov

GPS místa realizace: 50.1476706N, 13.9563256E

Celková investice: 1 211 280 Kč

Celková dotace: 629 471 Kč