SEN budov ZŠ v Radiměři

Předmětem projektu je snížené energetické náročnosti budovy základní školy a budovy školní jídelny a družiny.U budovy základní školy dojde k zateplení stropu nejvyššího podlaží, zateplení fasády, výměně dřevěných oken a dveří. Dále bude provedena nová otopná soustava a instalace nového zdroje pro vytápění – tepelných čerpadel vzduch/voda. U budovy školní jídelny a družiny bude zateplen strop nejvyššího podlaží, zateplena fasáda a vyměněny dřevěná okna a dveře. Současně bude provedena nová otopná soustava a nainstalován nový zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Investor: Obec Radiměř

GPS místa realizace: 49.6994625N, 16.4401842E

Celková investice: 12 799 271 Kč

Celková dotace: 8 304 054 Kč