Průkazy energetické náročnosti budov, energetická hodnocení staveb

Povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy je dána § 7 a §7a zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií v jeho platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

KDO MÁ POVINNOST OPATŘIT SI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)?

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek:

 • Při výstavbě nové budovy – při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby (§7 odst. 1) prokazuje PENBem, že plní požadavky na energetickou náročnost budovy.
 • Při větší změně dokončené budovy (rekonstrukce na více jak 25% obálky budovy)
 • Pro budovy užívané orgánem veřejné moci (školy, úřady, státní nemocnice..)
  • Od 1.7.2013 pro budovy nad 500m2 energeticky vztažné plochy (EVP)
  • Od 1.7.2015 pro budovy nad 250m2 energeticky vztažné plochy (EVP)
  • Vlastníci budov s EVP < 250m2 nemají povinnost
 • Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt; pro byt platí PENB celého domu)
  • Vhodné zajistit již ve fázi zprostředkování; v nabídce je uvedena klasifikační třída objektu (v případě nedoložení PENB je zvolena nejhorší třída), čím lepší třída – tím vyšší tržní cena
 • Při pronájmu budovy
  • Vhodné zajistit již ve fázi zprostředkování; v nabídce je uvedena klasifikační třída objektu (v případě nedoložení PENB je zvolena nejhorší třída), čím lepší třída – tím vyšší tržní cena
 • Při pronájmu ucelené části budovy od 1. 1. 2016 (např. byt; pro byt platí PENB celého domu)
  • Vhodné zajistit již ve fázi zprostředkování; v nabídce je uvedena klasifikační třída objektu (v případě nedoložení PENB je zvolena nejhorší třída), čím lepší třída – tím vyšší tržní cena

NĚKOLIK VÝJIMEK Z POVINNOSTI MÍT ZPRACOVANÝ PENB JE U OBJEKTŮ:

 • Objekty menší jak 50 m2 energeticky vztažné plochy
 • Objekty pro bohoslužby a náboženské stavby
 • Objekty průmyslu, výroben, dílen a zemědělských staveb se spotřebou menší jak 700 GJ/rok
 • Objekty pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány jen část roku, a jejich spotřeba nepřesáhne 25% spotřeby za celoročního provozu
 • Objekty zpravodajských služeb
 • Budovy důležité pro obranu státu
 • Budovy sloužící k ochraně utajovaných informací (stupeň Přísně tajný nebo Tajný)
 • Budovy zajišťující bezpečnost státu (určených vedoucím organizační složky státu)
 • Budovy dokončené před 1.1.1947, které neprodělaly po tomto datu větší změnu dokončené budovy při prodeji nebo pronájmu (i ucelené části), pokud se tak písemně dohodnou obě strany
 • Budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci