Projektové dokumentace (stavební, TZB) + architektonické návrhy

Jednou z hlavních činností našeho technického úseku je zpracovávání projektových dokumentací v oblasti pozemních staveb a technických zařízení budov. Specializujeme se na stavební projektové dokumentace, které díky zkušenostem našich autorizovaných inženýrů a techniků v oblasti pozemních staveb a autorizovaného inženýra v oblasti technika prostředí staveb a schopnostem více než 20-ti členů našich projekčních oddělení, můžeme zpracovat téměř na libovolný typ budov a téměř v neomezeném rozsahu. Naši projektanti mají ke každému z projektů individuální přístup a snaží se upokojit i ty nejnáročnější požadavky investorů. Mezi členy našeho týmu je i pár velmi talentovaných architektů, kteří se ve svých návrzích již delší dobu specializují na spojení líbivé moderní architektury s energeticky šetrnými a moderními technologiemi. Díky vlastnímu technickému a softwarovému vybavení nejsme vázáni na žádného dodavatel při potřebných výpočtech a zpracování výkresů ani při vlastním tisku a kompletaci výkresové části dokumentací. Vlastníme velkoformátové tiskové zařízení, které nám umožňuje průběžně kompletovat jednotlivé části dokumentace a pružně tak reagovat ne případné změny v požadavcích investora.

Kromě vlastních stavebních dokumentací zpracováváme i profesní části v oblastech:

  • vytápění a chlazení
  • zdravotně-technické instalace (vodovod, kanalizace, plyn)
  • slaboproudé i silnoproudé elektrické vedení (za pomoci externích spolupracovníků)
  • požárně bezpečnostní řešení staveb a statické návrhy a posudky

Ke svým projektovým dokumentacím běžně zpracováváme i položkové výkazy výměr a případně i podrobné položkové rozpočty.

Tam, kde naše síly nestačí, jsme se naučili spolupracovat s mnoha specializovanými externisty a také díky nim jsme schopni uspokojit rozsáhlé individuální požadavky našich klientů.

Technické dozory

Abychom zajistili co nejkvalitnější služby pro naše zákazníky, snažíme se při realizaci staveb k našim projektům nabízet i služby spojené s autorským a technickým dozorem. Díky zkušenostem mnoha z našich kolegů z různých odvětví realizace staveb, jsme schopni zajistit vlastními silami dozory staveb v oblastech, jako jsou novostavby, rekonstrukce staveb a revitalizace obvodových plášťů, repase stávajících nebo instalace nových energetických systémů. Naším cílem není pouze odevzdat projekt a jít takzvaně "o dům dál." Ze zkušenosti víme, že pro autora dokumentace je nejsnadnější realizačním firmám vysvětlit navržená technická řešení a dovést celou stavbu společnými silami do konce. Běžně realizujeme technické dozory na stavbách veřejného sektoru, jako jsou kulturní domy, nemocnice, areály škol, městské úřady, aj., protože to jsou nejčastější předměty zájmu při dotačním managementu, na který se specializujeme.