Poradenství v oblasti financování energeticky úsporných opatření a ekologicky šetrných zdrojů

Cena energie je všeobecně dle mnohých stále podhodnocena, a to i přes její téměř neustálý růst v posledních letech. Vyspělá společnost a především ta evropská podporuje a rozšiřuje nástroje na podporu úspor energie a využívání čistých zdrojů. Fakticky to představuje implementaci nových zákonů, směrnic, vyhlášek, nařízení a další restriktivní zásahy do tržních mechanismů hospodaření s energií, především tou nehospodárnou a špinavou cestou. S tlakem na ochranu životního prostředí a ochranu klimatu tak nadále porostou ceny veškeré energie, což již nyní vede k významnějším investicím do energeticky úsporných opatření a vyššího využívání čistých zdrojů.

Co nabízíme

Poradenství, technickou pomoc a asistenci při zajišťování financování projektů energetických úspor či způsobů vytápění na bázi obnovitelných zdrojů nebo pomoc při výstavbě elektráren, výtopen či tepláren z několika hlavních zdrojů:

  • Strukturální fondy EU, zejména pak Operačních programů (OPPI, OPŽP, OPRV),
  • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
  • Fond energetických úspor PHARE,
  • Jiné druhy podpory a komerční způsoby financování bankami.