Odkazy a partnerské organizace

Instituce, se kterými spolupracujeme

Státní fond životního prostředí
www.sfzp.cz
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
www.ckait.cz

České Vysoké Učení Technické
www.cvut.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Zelená úsporám
www.zelenausporam.cz

Partnerské společnosti

TZB-info
www.tzb-info.cz
Energy consulting
www.e-c.cz

Solární laboratoř na FS ČVUT
solab.fs.cvut.cz/SOLABcz.htm