O společnosti, historie

Značka Energy Benefit Centre působí v oblasti úspor energií na českém trhu od roku 2007. Od počátku je naší snahou pomáhat jak soukromému, tak i veřejnému sektoru najít optimální zdroje pro financování energetických projektů a zejména úspor energií.

Impulsem pro založení byla snaha zakladatelů zprostředkovat širšímu okruhu zájemců přístup ke specifickému okruhu informací z oblasti energeticky úsporného stavebnictví, obnovitelných zdrojů energie a možností financování těchto projektů. Všechny činnosti společnosti mají hlavní cíl přispívat k hospodárnému využívání energie a energetických zdrojů.

Partnerem skupiny Energy Benefit Centre je společnost společnost Topinfo s.r.o., která je provozovatelem úspěšného internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz). Portál TZB-info je respektovaným zdrojem odborných informací v oblasti stavebnictví, úspor energií a technických zařízení budov.

Skupina Energy Benefit Centre

Skupinu Energy Benefit Centre tvoří v současné době dvě společnosti. Akciová společnost Energy Benefit Centre a.s. a obecně prospěšná organizace Energy Benefit Centre o.p.s. Obecně prospěšná společnost se věnuje přednostně neziskovým aktivitám, především konzultační činnosti, vzdělávání a osvětě v oblasti šetrného nakládání s energií. Akciová společnost Energy Benefit Centre se zabývá poskytováním širokého spektra služeb rovněž v oblasti energetických úspor. Mezi hlavní činnosti patří řízení projektů, zpracování energetických auditů, dotační mangement, projekční činnost nebo řešení projektů financování metodou EPC.

Naše kompetence v oblasti poradenství a financování úspor energií

  • Jsme členem expertního hodnotitelského týmu agentury Czechinvest pro Operační program podnikání a inovace při EU a program Eko-energie.
  • Klíčoví energetičtí konzultanti společnosti jsou certifikovanými poradci Státního fondu životního prostředí ČR pro Operační program životní prostředí při EU v dané oblasti.
  • Mezi klienty společnosti Energy Benefit Centre v současné době patří celá řada významných státních i soukromých organizací, kterým pomáháme řešit úspory energie a pomáháme s jejich financováním.
  • Členy týmu jsou špičkoví auditoři a projektanti stavebního, strojního i elektrotechnického vzdělání.