Nezisková činnost

Součástí skupiny Energy Benefit Centre je obecně prospěšná společnosti Energy Benefit Centre o.p.s. Její činnost je vymezena poskytováním služeb v oblasti úspor energií, ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů.

Naším cílem je podporovat přechod na efektivnější bezemisní technologie s důrazem na nadstandardně efektivní provozování energetického hospodaření budov s cílem snižování produkce emisí skleníkových plynů.

Obecně prospěšná společnost poskytuje následující služby:

  • Propagace, osvěta a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Organizování a pořádání vzdělávacích akcí a programů pro různé cílové skupiny, lektorská činnost v oblasti životního prostředí.
  • Rozšiřování informací, pořádání a organizování výstav, konferencí a seminářů s cílem osvěty v oblasti životního prostředí.
  • Podpora projektů výzkumu a vývoje nových technologií a materiálů v oblasti životního prostředí.
  • Řešení a realizace projektů financovaných z veřejných prostředků, zvláště v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (OZE).
  • Vydavatelská činnost v oblasti životního prostředí.
  • Konzultace a poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti úspor energie a vyššího využívání bezemisních zdrojů energie.

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány dle zákona fyzickým a právnickým osobám v pořadí podle obdržených požadavků za předem stanovených a rovných podmínek.