Instalace tepelného čerpadla a otopne soustavy v budove obecního úřadu v Rokytovci

Předmětem projektu je instalace nové otopné soustavy včetně termostatické regulace a instalace nového účinnějšího zdroje tepla – tepelného čerpadla vzduch/voda.

Investor: Obec Rokytovec

GPS místa realizace: 50.4052594N, 14.8311142E

Celková investice: 1 438 085 Kč

Celková dotace: 1 053 106 Kč